Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije

O odjelu

Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije osnovan je 2016. godine, na temeljima Odjela za studij na talijanskome jeziku i sveučilišnog studija Kultura i turizam.

Cilj Odjela je osnaživanje postojećih studijskih programa kao i obogaćivanje ponude Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli suvremenim i interdisciplinarnim studijskim programima usklađenima s potrebama pojedinaca, tržišta rada, europskim razvojnim potrebama i potrebama društva znanja u njegovoj cjelini. Novim studijskim programima odgovara se na potrebe i zahtjeve suvremenog društva i doprinosi uravnoteženju ponude i potražnje na tržištu rada, kao i osiguravanju potrebnih kompetencija za zanimanja budućnosti.

Odjel čine:

  • Odsjek za kulturu i turizam
  • Odsjek za talijanske studije.

Interdisciplinarnost i višejezičnost je njegovo temeljno obilježje koje se prvenstveno ogleda u nastavnim programima i nastavničkim resursima budući da pri njemu djeluju nastavnici iz različitih znanstvenih područja, polja i grana, a nastava se održava i na stranom jeziku. Na Odjelu se mogu studirati:

U perspektivi Odjel ima namjeru razvijati i nuditi suvremene preddiplomske, diplomske, specijalističke i poslijediplomske studijske programe koji će počivati na interdisciplinarnosti, prateći trendove suvremenog poučavanja.

Ova najnovija sastavnica pulskog Sveučilišta oslanja se na praksu sličnih primjera u svijetu budući da studente usmjerava na integraciju različitih znanstvenih područja i polja te resursa znanja. Znanje i njegova implementacija u praksi ključna je kompetencija za suvremeno društvo. Studijski programi Odjela spajaju različita područja znanosti kojima se dodatno razvijaju sposobnosti razlikovanja i potiče kritičko promišljanje, osposobljava studente za dinamičnije, šire i prilagođenije procesuiranje informacija iz okruženja. Na Odjelu se potiče otvoreno i fleksibilno učenje, razvijaju se vještine i kompetencije za društvo znanja.